Stauss® - Cihlové pletivo - Ohnivzdorný a volně tvárný nosič omítek

Před více než sto lety se stala nehoda v pruském královském hřebčíně podnětem k vývoji dodnes nejúspěšnější nosné konstrukce omítek v historii: cihlového pletiva stauss® . Při nehodě spadl strop z nehašeného vápna a došlo tak k oslepení cenných plemenných hřebců.Tehdejší podomítkové materiály jako rákos, laťování nebo drátěné sítě nebyly dostatečně odolné ani vůči parám amoniaku ani vůči vysoké vlhkosti zdiva. V roce 1880 začaly v rámci veřejné soutěže nejrůznější výzkumy, které si kladly za cíl tento problém vyřešit.

Bratři Staussovi experimentovali s tenkým drátěným pletivem (= armování nesoucí cihlovou masu (= nosný omítkový podklad ) na křížových bodech. Toto řešení patentovali v roce 1889. Brzy se ukázalo, že tento nově vyvinutý nosný omítkový podklad znamenal v mnoha oblastech použití skutečnou revoluci. Problematické podklady jako dřevo, beton a také smíšené zdivo mohly být při použití tohoto cihlového pletiva trvale omítnuty. Při požárech v manufakturách (skladech) bylo zjištěno, že dřevěné trámy a dokonce i tepelně citlivé stavební prvky jako litinové či kameninové sloupy jsou odolné vůči požáru, pokud zde bylo jako podklad omítky použito cihlové pletivo stauss®

stauss pletivo - detail

Protipožární ochrana je i dnes důležitým důvodem použití cihlového pletiva stauss®. (např.: DIN 4102-F90 !) Nejdůležitější vlastností je zde stejná tepelná roztažnost cihlového pletiva stauss® a omítky, což je rozhodující výhoda oproti sítím a plotnám, které reagují na výkyvy teplot prostředí. Cihlové pletivo stauss® bylo ještě vylepšeno zavedením klasického očka stauss® síťoviny, což nabízí:

  1. maximální plochu pro uchycení omítky
  2. pohyblivost ve všech třech rovinách
  3. zpevnění omítky sítí

Cihlové pletivo stauss® se jednoduše tvaruje a přizpůsobí se požadovaným potřebám. Po nanesení obvyklého ostrého cementového nástřiku je již cihlové pletivo stauss® neohebné. Následně nanášené omítky jsou nejčastěji minerální a mohou být nanášeny bez rizika trhlin, nezávisle na podkladovém materiálu.

stauss pletivo - detail ukotvení na zateplené stěně

Omítnuté cihlové pletivo stauss® vyžaduje montážní body jen každých 50 cm, jedná se o velmi schopný nosič v tenkostěnné výstavbě. Jeho velkou výhodou je možnost použití právě ve stěnových konstrukcích a půdních vestavbách (např. umyvadla atd.). Díky dobré protihlukové a protipožární ochraně a charakteru cihlové zdi (s klimatem zděné stavby) splňuje cihlové pletivo stauss® současné nároky na moderní stavební materiál.

Poznámka: stauss® není faradayovou klecí (žádné vodivé body křížení), je však dobrou ochranou proti blesku (povrchově vysokonapěťový vodič). Kvalita a vlastnosti jsou dány rakouskou normou ÖNORM B3645.Možnosti použití cihlového pletiva Stauss při stavbě domu

Možnosti použití materiálu Stauss při stavbě domu

Volná tvorba

Cihlové pletivo Stauss® jako tvárný stavební prvek dokazuje své konstrukční možnosti tam, kde se fantazii meze nekladou. Díky jeho dobrým vlastnostem - formovatelnosti a tvarové stabilitě - mohou projektanti, štukatéři nebo umělci s tímto nosným pletivem Stauss® volně tvořit. Jeho výhody jsou:

Nízká hmotnost dutých staveb nevyžaduje základy. Nejdříve se vytvoří model z hlíny. Podle něj se v poměru 1:1 vytvoří samotné umělecké dílo z armovacího železa a nosného cihlového pletiva Stauss® . Po omítnutí vzniká krásný, masivním dojmem působící objekt, který nevyžaduje žádné složité podpůrné konstrukce.

Významní umělci a architekti již objevili tvůrčí možnosti, které nosné cihlové pletivo Stauss®. nabízí. Rozsah použití sahá od monumentálních staveb až po zkonstruování modelu železnice.

Informační list k možnostem volné tvorby z cihlovéno nosného pletiva Stauss® (v němčině).
Ceník keramického pletiva StaussPokud máte bližší zájem o informace:


tierrafino stauss