Stauss® - Cihlové pletivo - Ohnivzdorný a volně tvárný nosič omítek

Cihlové pletivo Stauss® je tvárný stavební prvek dokazující své konstrukční možnosti tam, kde se fantazii meze nekladou. Díky jeho dobrým vlastnostem - formovatelnosti a tvarové stabilitě - mohou projektanti, štukatéři nebo umělci s tímto nosným pletivem Stauss® volně tvořit.

Nízká hmotnost dutých staveb nevyžaduje základy. Nejdříve se vytvoří model z hlíny. Podle něj se v poměru 1:1 vytvoří samotné umělecké dílo z armovacího železa a nosného cihlového pletiva Stauss® . Po omítnutí vzniká krásný, masivním dojmem působící objekt, který nevyžaduje žádné složité podpůrné konstrukce.

Významní umělci a architekti již objevili tvůrčí možnosti, které nosné cihlové pletivo Stauss®. nabízí. Rozsah použití sahá od monumentálních staveb až po zkonstruování modelu železnice.Ceník keramického pletiva Stauss

Možnosti použití cihlového pletiva Stauss při stavbě domu

Možnosti použití materiálu Stauss při stavbě domu

Informační list k možnostem volné tvorby z cihlovéno nosného pletiva Stauss® (v němčině).

Původ cihlového pletiva

Před více než sto lety se stala nehoda v pruském královském hřebčíně podnětem k vývoji dodnes nejúspěšnější nosné konstrukce omítek v historii: cihlového pletiva stauss®. Při nehodě spadl strop z nehašeného vápna a došlo tak k oslepení cenných plemenných hřebců.Tehdejší podomítkové materiály jako rákos, laťování nebo drátěné sítě nebyly dostatečně odolné ani vůči parám amoniaku ani vůči vysoké vlhkosti zdiva.
V roce 1880 začaly v rámci veřejné soutěže nejrůznější výzkumy, které si kladly za cíl tento problém vyřešit.

Bratři Staussovi experimentovali s tenkým drátěným pletivem (= armování nesoucí cihlovou masu (= nosný omítkový podklad )) na křížových bodech. Toto řešení patentovali v roce 1889. Brzy se ukázalo, že tento nově vyvinutý nosný omítkový podklad znamenal v mnoha oblastech použití skutečnou revoluci. Problematické podklady jako dřevo, beton a také smíšené zdivo mohly být při použití tohoto cihlového pletiva trvale omítnuty. Při požárech v manufakturách (skladech) bylo zjištěno, že dřevěné trámy a dokonce i tepelně citlivé stavební prvky jako litinové či kameninové sloupy jsou odolné vůči požáru, pokud zde bylo jako podklad omítky použito cihlové pletivo stauss®

stauss pletivo - detail

Protipožární ochrana je i dnes důležitým důvodem použití cihlového pletiva stauss®. (např.: DIN 4102-F90 !) Nejdůležitější vlastností je zde stejná tepelná roztažnost cihlového pletiva stauss® a omítky, což je rozhodující výhoda oproti sítím a plotnám, které reagují na výkyvy teplot prostředí. Cihlové pletivo stauss® bylo ještě vylepšeno zavedením klasického očka stauss® síťoviny, což nabízí:

  1. maximální plochu pro uchycení omítky
  2. pohyblivost ve všech třech rovinách
  3. zpevnění omítky sítí

Cihlové pletivo Stauss® se jednoduše tvaruje a přizpůsobí se požadovaným potřebám. Po nanesení obvyklého ostrého cementového nástřiku je již cihlové pletivo stauss® neohebné. Následně nanášené omítky jsou nejčastěji minerální a mohou být nanášeny bez rizika trhlin, nezávisle na podkladovém materiálu.

stauss pletivo - detail ukotvení na zateplené stěně

Omítnuté cihlové pletivo stauss® vyžaduje montážní body jen každých 50 cm, jedná se o velmi schopný nosič v tenkostěnné výstavbě. Jeho velkou výhodou je možnost použití právě ve stěnových konstrukcích a půdních vestavbách (např. umyvadla atd.). Díky dobré protihlukové a protipožární ochraně a charakteru cihlové zdi (s klimatem zděné stavby) splňuje cihlové pletivo stauss® současné nároky na moderní stavební materiál.

Poznámka: Stauss® není faradayovou klecí (žádné vodivé body křížení), je však dobrou ochranou proti blesku (povrchově vysokonapěťový vodič). Kvalita a vlastnosti jsou dány rakouskou normou ÖNORM B3645.


tierrafino stauss